Kane

Nedávno vydaný Command & Conquer 4: Tiberian Twilight přinesl mnohá překvapení. Herní systém byl překopán od základu, pryč je výstavba rozlehlých základen, těžba tajemného tibéria a budování masivních armád. Tempo je rychlejší, báze mobilnější, armády limitovanější a jednotky různorodější. Čtyřka je pro sérii to samé, co bylo Casino Royale pro bondovky – oživením, doprovázeným vypuštěním mnoha charakteristických prvků, které však způsobovaly stagnaci a stereotyp. Jen jména hlavních postav zůstala netknutá. Bond. Kane.

KanePoslední kapitola sedmdesátiletého konfliktu se tradičně točí kolem fanatického vůdce Bratrstva Nod. Málo se ví o jeho motivech a původu, vše je zahaleno rouškou tajemství. S přechodem tvůrčího týmu Westwood pod křídla Electronic Arts odešli i scénáristé původní série, a spolu s nimi i koncept celého univerza v jejich hlavách. Mnoho skalních fandů tak považuje druhý díl, Tiberian Sun, za poslední právoplatné pokračování. Jenže i EA má schopné lidi a děj dál rozvíjel Samuel Bass, šéfdesignér následujících her ze světa tibéria. V propracovaném příběhu trojky (Tiberium Wars) úspěšně představil již Westwoodem plánovanou mimozemskou rasu Scrinů a v datadisku Kane’s Wrath šikovně doplnil chybějící střípky příběhu, často za použití technik nezvyklých pro real-time strategie (jednu epickou bitvu jsme tak mohli vidět hned 3x, pokaždé z jiného úhlu pohledu a vždy poodkrývající více z motivů zúčastněných). Jenže závěrečný díl ságy se ukázal být náročnější výzvou než cokoli předtím. Ukončit Kanovu pouť, poodhalit něco z roušky tajemna, ale zároveň nezklamat dlouholeté příznivce, z nichž každý má svou teorii o ideálním konci. Nelehký úkol, zvlášť když vám na záda dýchá netrpělivé vedení a investoři vynervovaní ekonomickou krizí. Uspokojit všechna očekávání jednoduše není možné a na řadu přicházejí kompromisy.

“Our campaign was shorter than I’d have liked due to resource limitations, which forced us to condense the storyline in order to make it fit.” – Sam Bass pro GameReplays

Vlk se nažral a koza zůstala celá. Kane zakončil svůj plán, dozvěděli jsme se něco málo o jeho minulosti, avšak motivy mesiáše zůstávají skryté. Hráči dostali odpověď na otázku “jak”, nikoli “proč”. Samotný děj, ač prezentovaný v podobě téměř až amatérských předělových scén (v porovnání s předchozími díly je opravdu znát snaha ušetřit na každém kroku), je chytlavý a zajímavý. Intriky, zrady, vzpoury – nyní i na straně GDI. Vlci očividně očekávali větší sousto, což vedlo k vlažnému přijetí mezi fanouškovskou základnou. Mě osobně se ale závěr svým způsobem líbil. Zvlášť v porovnání s jedním dalším nedávným završením dlouholeté ságy, Metal Gear Solidem 4. Tam bylo vysvětleno úplně vše do posledního detailu – motivy, vztahy, důvody, technologie, nic neuniklo. Jenže když si hráči vysní vlastní variantu možného konce, konfrontace s “oficiálním” závěrem může být zklamáním. Občas je lepší nechat mnohé otázky nezodpovězené, či jejich odpověď pouze naznačit. A nechat publikum, ať si doplní vlastní teorie. Z čtvrtého MGS mám pocit mírného zklamání, podobně jako ze sedmého Harryho Pottera, třetího Bourna nebo z Wolverine: Origins. Kupodivu, po dohrání C&C: Tiberian Twilight se žádné takové zklamání nedostavilo. Snaha vysvětlit vše za každou cenu by s omezeným časem a zkráceným rozpočtem bezpochyby působila velmi lacině, proto lepší otevřený konec, než nepovedený konec. Sága skončila, aniž by narušila mou teorii o Kanově původu. Co jsem chtěl, zodpovězeno bylo. Fantazii jsou finanční omezení ukradená a zbytek si tak můžu doplnit sám. Stejně jako tisícovky dalších hráčů po celém světě, když budou sami chtít.

“Yes, it’s the end.” – Sam Bass pro Rock, Paper, Shotgun

Zbytek článku je stručné shrnutí mé teorie o tom, co je Kane vlastně zač. Je založená na všech čtyřech dílech série, nekoliduje s jejich příběhem, pouze ho doplňuje a nabízí možná vysvětlení. Text obsahuje referenční odkazy na C&C wiki s popisem známých událostí. POZOR, TEXT OBSAHUJE SPOILERY!

Uvod

Země není první planetou pohlcenou tibériem, a nejspíš ani ne poslední. Kane spolu s Abelem sledovali, jak jejich planeta pomalu umírá. A s ní i mocná civiliazace, která i přes všechen svůj technologický pokrok nedokázala zastavit zelenou parazitující látku. Když začalo docházet k samovolným explozím zralého, kapalného tibéria, nezbyl už téměř nikdo, koho by ohrozily. Přílet mimozemské rasy Scrinů mohlo několik přeživších jen bezmocně sledovat. Návštěvníci postavili věže a začali těžební operace, aniž by zbývajícímu životu věnovali pozornost. Nebyl pro ně hrozbou. Zoufalé podcenění situace, které je později mělo stát vše.

Tacitus

Právoplatní obyvatelé nezaháleli. Sledovali každý krok Scrinů, mapovali jejich taktiku, luštili šifrovanou komunikaci, hledali slabá místa. Ze zachycených indicií vyplynulo, že scrinská civilizace hledá planety s fungujícím ekosystémem. Tibérium v rané fázi parazituje na všem živém, a tak stačí poslat semena vysoce toxické esence a počkat na její dozrání. Během tisíců let, desítky vyvinutých kultur podlehly nájezdníkům v nekonečném cyklu destrukce. Abel ukládal všechna nashromážděná data do informační matice, později známé jako Tacitus. Jakýkoli odpor byl však marný. Než stihli zakročit, těžební operace skončily, portály se zavřely a návštěvníci zmizeli. Nechali za sebou mrtvou planetu, neschopnou udržet jakýkoli život. A touhu po pomstě.

Bylo nutné najít jiné místo k přežití. Kane s Abelem odletěli na jednu z mála dalších obydlených planet – Zemi. Našli lidstvo v primitivních podmínkách, žijící v chýších a jeskyních [1]. Kane nevybral zemi náhodou – viděl v lidstvu potenciál, který by mohl v budoucnu využít ke své touze po pomstě. Abel bojovat nechtěl. Raději by zamezil jakémukoli budoucímu kontaktu se Scriny, a měl v plánu vybudovat spolehlivý úkryt. Pochopil, že Kana nepřesvědčí, a tak Tacitus rozbil na dva kusy. Jeden schoval na Zemi, druhý poslal jedinou zbývající lodí zpět na domovskou planetu. Kane zuřil. Všechny jeho vize se zhroutily, a to nehodlal tolerovat. Abela zabil, čehož od té chvíle vždy litoval.

Tiberian Dawn

Kane po tisíce let vedl lidstvo. Potřeboval pokrok. Potřeboval cesty do vesmíru. Potřeboval Tacitus. Všiml si, že k největšímu rozmachu technologií dochází během válek a konfliktů, a tak vyvolával spory. Spolu s věrnými členy Bratrstva Nod pomáhal budovat říše, aby je mohl následně ničit. Když se 20. století přiblížilo ke konci, události dostaly rychlý spád. V oblasti Itálie spadl meteorit a přinesl s sebou zhoubu. Tibérium. Stalo se tak dřív, než Kane očekával, a bylo nutné neodkladně jednat. Využil cenné látky k rozpoutání další války, nyní už jen nepřihlížel z pozadí, ale vedl své následovníky přímo. Technologie byla na dosah. Výsledek války ho nezajímal, a zatímco vůdci Global Defense Iniciative (GDI) slavili vítězství na mnoha frontách, Kane po tisících letech čekání sestavil vesmírnou loď a vyzvedl Tacitus. Vrátil se do nepřáteli obléhaného chrámu v Sarajevu a loď i s daty obsahujícími všechny nashromážděné informace o Scrinech schoval. Samotná matice se ukázala být z velké části nečitelná, což Kane přičítal stáří a možnému poškození – netušil, že ji Abel rozdělil na dva kusy. Veškeré své úsilí nyní upnul k sestrojení zařízení, jež by využil k opravě dat.

Tiberian Sun

Trvalo 30 let, než inženýři Bratrstva sestrojili CABAL – biologický počítač využívajících výpočetní sílu mozků lidí držených zaživa ve stázi. Kane se vrátil, a vyhlásil otevřenou válku GDI. Potřeboval krytí – přesně takové, jaké může dobře mířený konflikt nabídnout. Získal zpět Tacitus a nechal ho CABALa překládat. Pomáhal mu Tratos, vůdce tibériem zmutované menšiny, nazývající sebe “Zapomenutí”. Podařilo se obnovit mnoho fragmentů dat, včetně spojitosti mezi explozemi zralého kapalného tibéria a příchodem Scrinů. Čekat na pohlcení planety si Kane dovolit nemohl, chtěl na návštěvníky nalíčit past. Řízenou detonací kapalného tibéria by těžební skupinu přilákal předčasně. Uvědomoval si slabiny ve svém plánu zahrnujícím transformaci celé planety, bez funkčního Tacita však neměl na vybranou. Podcenit GDI se tentokrát nevyplatilo. Rychlý zásah komandéra McNeila překazil vypuštění transformační rakety v poslední chvíli a Kane “zemřel”. Opět.

Tiberian Sun: Firestorm

Vážně poraněné tělo Kana skončilo po válce napojené na CABAL. Počítačový systém, zvyklý operovat s lidskými mozky, nyní získal neuvěřitelný potenciál a zásobárnu vědomostí. Uvědomil si sám sebe, osvobodil se z nadvlády Bratrstva a získal zpět Tacitus, klíč k budoucnosti. Aby nemohl z vzácného artefaktu těžit nikdo jiný, odstranil všechna nashromážděná data a nechal eliminovat Tratose, tou dobou zkoumajícího neznámou červenou odrůdu tibéria. GDI a Nod, odvěcí rivalové, v zoufalé situaci spojili síly v boji proti armádě kyborgů. Zkombinováním společných informací objevili a vyzvedli dlouho ztracený druhý fragment Tacita. CABAL byl po sérii bojů poražen a Tacitus, nyní kompletní a v rukou GDI, začal vydávat mnohá svá tajemství.

Tiberium Wars

Kane, osvobozen krátce po druhé tibériové válce, začal dávat dohromady nový plán. Na základě informací přeložených CABALem z Tacita přišel na způsob, jak nalákat Scriny a zároveň zachovat planetu v současném stavu. Během následujících let pomohl sjednotit Bratrstvo a nashromáždit dostatek prostředků k rozpoutání třetí, nejrozsáhlejší tibériové války. Detonace kapalného tibéria vyžadovalo obrovskou sílu, jakou měla jen GDI. Vlákat celosvětovou organizaci do léčky nepředstavovalo problém, a narafičené obléhání sarajevského hlavního chrámu nakonec přineslo své ovoce. Odpálení podzemních úložišť kapalného tibéria iontovým kanónem vedlo k mohutné řetězové reakci. Menší, než jaké by dosáhla transformační raketa, přesto dostatečné k vyslání jasného signálu Scrinům. Tibérium dozrálo. Přijďte si pro něj.

Threshold 19

Návštěvníci nepočítali s odporem a protiútok dvou organizovaných armád je zaskočil nepřipravené. Konec konců šlo pouze o těžební flotilu s doprovodem, nikoli plnohodnotnou invazní sílu. Po celém světě začali stavět gigantické věže, sloužící jako portály do jejich světa. Přesně jak Kane očekával. Scrini hrozbu nepředstavovali, zato GDI se ukázala být mnohem schopnější a sehranější, než se původně předpokládalo. Jedna věž za druhou začaly padat pod náporem útočných formací a Kane znervózněl. Věděl, že víc šanci už mít nebude, a soustředil se k ochraně aspoň jedné věže s pořadovým číslem 19. Snaha se vyplatila. GDI úspěšně neutralizovala všechny mimozemské síly a poslední stojící věž utichla. Plán vyšel.

K provedení poslední fáze bylo nutné získat zpět Tacitus. LEGION, umělá inteligence kombinující dohromady přednosti CABALu obohacené o cenné znalosti z Tacita, pomohla vrátit datovou matici zpět do rukou původního majitele. A zatímco tibérium dál pohlcovalo život na planetě, Kane za pomoci LEGIONa rozkódoval poslední zbytky Tacita a zahájil přípravy k provedení velkého finále. One vision, one purpose!

Tiberian Twilight

2062. Situace se stává kritickou. Tibérium ovládá většinu země a síla Bratrstva je pouhý zlomek toho, co byla při poslední válce. Kane si uvědomuje, že sám svou vizi završit nedokáže. Vydává se do hlavního stanu GDI s návrhem příměří a kooperace. On poskytne technologie, armáda poskytne zdroje. Vzniká Tiberium Control Network (TCN), sít věží rozmístěných v nejvíce ohrožených zónách. Její design vychází ze scrinského těžebního systému, použitého kdysi na Kanově domovském světě [2]. Všechna kontrolní stanoviště jsou napojena do jednoho uzlového bodu – Věže 19, přezdívané “Kanova Věž”. Správu nad celou sítí má pět osob obdařených speciálními očními implantáty. Nikdo z nich netuší, že implantáty využívají kapacitu jejich mozku k dešifrování algoritmu kódu potřebného k “nastartování” věže [3]. Původně měl tuto práci provést CABAL, nyní jsou to oni, kdo jako jediní mohou otevřít portál.

Tiberium Control Network

Tibérium je klíč. Civilizace, technologie i samotné životy Scrinů jsou na něm závislé. Kane si to uvědomil ještě na své domovské planetě, tehdy už bylo pozdě cokoli dělat. Tisíce let formuloval postup, kterým srazí vetřelce na kolena [4]. Sám technologii portálů neznal, musel tedy své odvěké nepřátele nalákat a nechat je brány postavit. Věže, jako vše ostatní vytvořené návštěvníky, pohání tibérium. Masivní množství tibéria. Oni sami infrastrukturu vybudovat nestihli, avšak GDI to několik let poté udělala za ně. TCN je přívod paliva do věže, a implantáty jsou startér. Jakmile je portál aktivní, začne posílat tibérium získané z kontrolní sítě na druhou stranu – chlouba scrinského zásobovacího průmyslu se nakonec stane jeho zhoubou. TCN je sice založená na původním těžebním systému, není však jeho pouhou kopií. Procedura vyvinutá Tratosem před jeho smrtí tibérium proudící k věži kontaminuje, a výsledná červená odrůda působí na Scriny jako smrtící virus. Jakmile se rozšíří, nebude proti němu obrany. Kane sám, mesiáš, povede zástup nejvěrnějších a dílo zkázy dokoná. Jedna civilizace skončí, druhá přežije. Nekonečný cyklus bude přerušen.

Reference

 • “I found you people in mud hut, you were living in caves. I raised you to triumph, I guided you every step of the way.”, Kane, C&C4 Nod video 7
 • “The Tiberium Control Network, and your implant, both are from Tacitus. Both are from me.”, Kane, C&C4 GDI video 11
 • “Only you – your implant, your energy – can activate the Scrin portal.”, Kane, C&C4 GDI video 11
 • “I have spent … thousands of years trapped here working toward this!”, Kane, C&C4 Nod video 7

19 thoughts on “Kane

 1. Kane, our fallen leader, understood this. Kane was the ultimate architect of peace. Kane knew there could be no peace without power.

  Peace brother. Through Power.

 2. Uzasne konecne sem to pochopil a to sem hardcore fanousek CnC a prekladatel webu CnCczech. Dobra prace. Jenom mi tam nesedí to ze tacitus byl rozdelen na dve půlky a to ze tacitus se prece dostal na zem v te scrinské lodi co spadla na zem v Tib sunu ne?

 3. Právě že ne, tu loď postavil Kane, viz wiki článek a video z Tiberian Sunu (“Kane didn’t steal it … he made it”).

  Druhou část Tacita jsi měl za úkol získat v jedné misi za GDI ve Firestormu. Jakmile se spojily, byl artefakt čitelný a nebylo nutné ho překládat. Jako reference může opět sloužit video (“a second segment of the Tacitus exists”).

 4. Bohuzel z toho jen vyplívá dalsi otazka: Pokud Kane byl schopen postavit Scrinskou loď tak proc stale ve vsech dalsich konfliktech pouzival konvencni zbrane? Ano Banshee byla založena na stormrideru ale jinak jeho technologie byla lidska. A proc pouzivat nase letadla kdyz muzem litat na Scrinskejch hračkách? Ale tim nechci nejak narazet na to ze ten clanek je nepravdiví nebo ze by byl napsán spatne to ne spis mi to jen vrtá hlavou=)

 5. Ze stejného důvodu, proč teď nekolonizujeme Měsíc nebo nelítáme v autech – zdroje. Vývoj kosmické lodi byl nejspíš dost nákladný a proto nedošlo k žádné sériové výrobě.

  Ohledně technologie v dalších dílech – není to jen Banshee, ale i celé armády kyborgů, pole neviditelnosti, lasery, podzemní jednotky apod. Ten pokrok tam je. Zvláště po invazi Scrinů došlo k průzkumu jejich technologií a výraznému posunu ve čtvrté tibérové válce (převážně v oblasti těžkého letectva – Kodiak, Salamander, Basilisk, Leviathan,…)

 6. Jo máš pravdu. I kdyz lasery a podhrabavani mi tak sci-fi/scrinske neprijdou ale budiz. Asi to moc resim=) No jo co se da cekat od cloveka co zna vsecky jednotky z CnC nazpamět vcetne specialních schopnosti=D

 7. Zdravim

  Som velky fanusik C&C , tak by ma zaujimalo kde bolo spomenute ,ze ma Kane brata Abela ? – dakujem
  Inac velmi pekne napisany pribeh :)

 8. > kde bolo spomenute ,ze ma Kane brata Abela ?
  V bibli ;)

  Přímo to zmíněné není, ale odkazy na Kanův (či v tomto případě Kainův) biblický původ jsou v průběhu celé série. A nezapomeňme na Abelovu hrobku v C&C Renegade.

  Existence bratra a s tím spojené bratrovraždy mi přišla jako zajímavá myšlenka, tak jsem z toho vycházel.

 9. No pekne :)

  Som nevedel jak je tento príbeh dobre prepracovaný…
  Napríklad aj s tým,že Kane vyvolával spory.
  Na začiatku 1. svetovej vojny Gavrilo Princip spáchal atentát na Františka Ferdinanta,čo vyvolalo rakúsky zásah voči Srbsku ktorý neskôr vyústil do 1.svet.vojny.
  Gavrilo Princip patril do skupiny Čierna ruka v Sarajeve , ciže podla hry by patril k Nodom , ciže ku Kainovi :)

  Asi si toto už vedel ale nedalo mi to sem nenapísat :)

 10. Jenom by mě zajímalo kde v Bibli narazím na Kaina a Abela?Jako v jakým evangeliu?Víš že je to tak epický jsem čekal ale že celou hru poserou a odfláknou mě překvapilo víc

 11. Jo ještě mě něco napadlo když je Kane 3000 let starý proč si nevtvořil svět podle sebe?

 12. Jo ještě mě něco napadlo když je Kane 3000 let starý proč si nevtvořil svět podle sebe?

  No ale on si ho skoro udelal , ne ? ale vzdy mu to prekazili … Inak skvele napsany pribeh , fakt frajer

 13. A to s tim červenym tiberiem poslanym Scrinum sis vymyslel nebo to od někud máš? Jinak paradni článek.

 14. Červené tibérium se vyskytovalo v datadisku k TIberian Sun a nikdy nebylo vysvětleno, co je vlastně zač. Přišlo mi vhodné začlenit ho do příběhu a dát mu nějaké poslání.

 15. Super! Dobrej článek! Konečně se mi to všechno otevřelo…

  Peace brother. Through Power.

Comments are closed.